szkolenia bhp

 

Proponujemy Państwu następujące szkolenia specjalistyczne:

 • podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, łącznie z zajęciami praktycznymi i użyciem fantoma oraz sprzętem do ratowania życia (worek samorozprężalny, zestawy opatrunkowe, hydrożele, szyny Kramera, zestaw do tlenoterapii, rurki ustno – gardlane, ssaki oraz inny sprzęt).
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i pracodawców. Podczas szkolenia oprócz wykładu teoretycznego uczymy jak praktycznie używać wszelkiego rodzaju gaśnic (m. in. organizujemy gaszenie przygotowanego dla potrzeb szkolenia pożaru np. tacy z paliwem) i innego sprzętu pożarniczego (np. hydranty).

Wszystkie szkolenia realizowane są w miejscu i czasie ustalonym z klientem przez wykwalifikowaną kadrę z wymaganym wykształceniem medycznym i pedagogicznym. Szkolenia realizowane są w formie wykładu z użyciem technik multimedialnych oraz w formie zajęć praktycznych.

Ponadto oferujemy Państwu następujące szkolenia:

 • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) – wymagane dla wszystkich pracowników,

Szkolenia okresowe dla:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno – biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • inżynieryjno – technicznych (w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji).

Szkolenia okresowe przeprowadzane metodą samokształcenia kierowanego dla:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno – biurowych.

Zaletą tej formy szkolenia jest możliwość jego zorganizowania bez odrywania zatrudnionych od pracy. Polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych, a następnie przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego w formie testu, gwarantując jednocześnie właściwe przyswojenie wiedzy.