Instrukcje BHP

 

Dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika.

Szczegółowe wymagania dla instrukcji BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)[1]

Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy. Dodatkowo po zapoznaniu się z instrukcją, każdy pracownik zobowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt zapoznania się z nimi[2].

Instrukcje bhp powinny określać bezpieczne czynności:

 • przed rozpoczęciem pracy,
 • podczas pracy,
 • po zakończeniu pracy.
 • dodatkowo powinien się znaleźć certyfikat bezpieczeństwa

Dodatkowo każda instrukcja powinna zawierać:

 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 • kwalifikacje pracowników,
 • zasady postępowania podczas wypadku.

Urządzenie powinno zawierać certyfikat bezpieczeństwa (Polska – b, Unia Europejska- Eu)

Przykłady przygotowywanych instrukcji:

 • Instrukcja ppoż – zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy – obsługa elektronarzędzi
 • Instrukcja ppoż – ogólne zasady ochrony ppoż.
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze piły do cięcia betonu
 • Instrukcja bhp odpowietrzenia i zagazowania odcinka gazociągu pe, niskiego i średniego ciśnienia
 • Instrukcja bhp przy obsłudze żurawi
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze szlifierki
 • Instrukcja bhp przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze spalinowej kosiarki do trawy
 • Instrukcja bhp przy obsłudze niszczarki dokumentów

oraz wiele innych.