Gaśnice, agregaty

Gaśniceagregaty   Gaśnice i agregaty gaśnicze Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i […]

Oznakowanie

Oznakowanie obiektów   Oznakowanie obiektów znakami przeciwpożarowymi i ewakuacyjnymi. Podstawą prawną w zakresie oznakowania obiektów znakami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi Rozporządzenie MSWiA z […]

Instalacja tryskaczowa

Instalacja tryskaczowa Podstawą prawną w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, w tym instalacji tryskaczowych jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w […]

Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne Podstawą prawną w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, w tym instalacji oświetlenia ewakuacyjnego jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku […]

Systemy – DSO

dźwiękowe Systemy ostrzegawcze DSO  Podstawą prawną w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, w tym dźwiękowych systemów ostrzegawczych jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca […]

Systemy oddymiania

Systemy oddymiania Systemy oddymiania Podstawą prawną w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, w tym systemów oddymiania jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 […]

Sygnalizacja pożarowa

Sygnalizacja pożarowa Systemy sygnalizacji pożarowej Podstawą prawną w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, w tym systemów sygnalizacji pożarowej jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 […]

Hydranty węże

Hydrantywęże   Hydranty, węże hydrantowe. Podstawą prawną w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, w tym instalacji hydrantowych jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca […]

PRZEGLĄDY

PRZEGLĄDY   Przegląd, konserwacja instalacji i urządzeń przeciwpożarowych   Zakres przeglądów: Gaśnice, agregaty Hydranty, węże hydrantowe Systemy sygnalizacji pożarowej Systemy oddymiania Dźwiękowy […]