SZKOLENIA

 

Odpowiadając na coraz większe zainteresowanie pracodawców uzupełnieniem obowiązkowych szkoleń bhp wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860), proponujemy profesjonalne usługi w tym zakresie.

Proponujemy Państwu następujące szkolenia specjalistyczne:

 • podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, łącznie z zajęciami praktycznymi i użyciem fantoma oraz sprzętem do ratowania życia (worek samorozprężalny, zestawy opatrunkowe, hydrożele, szyny Kramera, zestaw do tlenoterapii, rurki ustno – gardlane, ssaki oraz inny sprzęt).
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i pracodawców. Podczas szkolenia oprócz wykładu teoretycznego uczymy jak praktycznie używać wszelkiego rodzaju gaśnic (m. in. organizujemy gaszenie przygotowanego dla potrzeb szkolenia pożaru np. tacy z paliwem) i innego sprzętu pożarniczego (np. hydranty).

Wszystkie szkolenia realizowane są w miejscu i czasie ustalonym z klientem przez wykwalifikowaną kadrę z wymaganym wykształceniem medycznym i pedagogicznym. Szkolenia realizowane są w formie wykładu z użyciem technik multimedialnych oraz w formie zajęć praktycznych.

Ponadto oferujemy Państwu następujące szkolenia:

 • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) – wymagane dla wszystkich pracowników.
 • Szkolenia okresowe dla:
 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno – biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • inżynieryjno – technicznych (w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji).
 • Szkolenia okresowe przeprowadzane metodą samokształcenia kierowanego dla:
 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno – biurowych.

Zaletą tej formy szkolenia jest możliwość jego zorganizowania bez odrywania zatrudnionych od pracy. Polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych, a następnie przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego w formie testu, gwarantując jednocześnie właściwe przyswojenie wiedzy.