Plany ewakuacji

Plany ewakuacji Plany ewakuacji to tablice wywieszone w obiekcie, przedstawiające rzuty architektoniczne z oznaczonymi najistotniejszymi elementami ze względu na ewakuację, m.in. takimi […]

Zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Dokument ten sporządza się na podstawie oceny […]

Wykaz przepisów

Wykaz przepisów Wykaz przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku ochronie przeciwpożarowej.(Dz. U. nr 81, […]

Uzgadnianie projektów

Uzgadnianie projektów   Uzgadnianie projektów z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane: budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii […]

Ocena zagrożenia wybuchem

ocena zagrożenia wybuchem   W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe […]

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego       Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, […]

DOKUMENTACJA

DOKUMENTACJA Dokumentacja Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego Ocena zagrożenia wybuchem Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Uzgadnianie projektów Wykaz przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP […]

Organizacja ćwiczeń

Organizacja ćwiczeń Organizacja ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, […]

Sporządzanie protokołów powypadkowych

Sporządzanie protokołów powypadkowych   Protokół powypadkowy jest to protokół, który zawiera głównie ustalenia dotyczące przyczyn oraz skutków wypadków, do których dochodzi w […]

Instrukcje BHP

Instrukcje BHP   Dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. […]