Dokumentacje BHP

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres dokumentacji BHP:

 

 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Rejestr prac, w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Rejestr prac, narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, Książki rewizyjne urządzeń
 • Książka konserwacji dla UTB ( urządzenie transportu bliskiego)
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu do minimalnych warunków – wyniki ostatnich kontroli
 • Wykaz nakazów, wystąpień i decyzji państwowych organów nad warunkami pracy
 • Wykaz prac wzbronionych kobietom
 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym
 • Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania I pomocy
 • Wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • Wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy
 • Rejestr szkoleń w dziedzinie bhp
 • Rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy
 • Ewidencja zaświadczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych
 • Roczna analiza stanu bhp
 • Zarządzenia bhp
 • Rejestr wypadków w drodze do luz z pracy
 • Rejestr kart charakterystyki substancji/ mieszanin niebezpiecznych
 • Tabela przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej
 • Wyniki przeglądu obiektu budowlanego
 • Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej
 • Wyniki przeglądu instalacji odgromowej (1×5 lat)
 • Wyniki przeglądu drożności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (1x rok), a (gazowe ppoż. 2x w roku)
 • Wyniki przeglądu instalacji gazowej, ( 1x rok)
 • Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
 • Wyniki oświetlenia awaryjnego
 • Wyniki przeglądu sprzętu ppoż
  • gaśnic
  • urządzeń przeciwpożarowych
  • wydajności hydrantów