OPRACOWANIA

uzgadnianie projektów z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, plany ewakuacji, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

BHP

szkolenia bhp wstępne i okresowe, oceny ryzyka zawodowego, instrukcje bhp, sporządzanie protokołów powypadkowych

PRZEGLĄDY I KONSERWACJE

przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania, instalacji hydrantowych oraz innych urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

SZKOLENIA

organizacja ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

O NAS

Zajmujemy się projektowaniem, montażem, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym instalacji przeciwpożarowych. Wykonujemy okresowe przeglądy i badania tych wszystkich instalacji przeciwpożarowych. Głównym celem firmy EPPS jest zapewnienie kompleksowej obsługi naszych klientów w zakresie szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej

OFERUJEMY WYMIANĘ NABOJÓW

PEŁNY ZA PUSTY DO SATURATORÓW

SODASTREAM

DOKUMENTACJA

Projekty instalacji przeciwpożarowych

projekty uzgadniamy z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

niezbędna dla obiektów lub jej części, które stanowią odrębne strefy pożarowe, dla budynków ....

OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM

obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach

ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

dotyczy przedsiębiorstw, w których praca z substancjami łatwopalnymi może sprzyjać ....

PLANÓW
EWAKUACYJNYCH

pomagają osobom znajdującym się w budynku w odnalezieniu najszybszej drogi ewakuacji ....

ORGANIZACJA
ĆWICZEŃ

organizacja ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji, szkolenia

KONTAKT

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców oraz osoby prywatne

SERWIS

Dostarczamy, montujemy, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wykonujemy przeglądy urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.

Zapewniamy kompleksową obsługę naszym klientom, doradzamy, przypominamyo konieczności wykonywania przeglądów, aktualizacji dokumentacji, szkolimy. Posiadamy wysoko wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem i pełnymi uprawnieniami w branży przeciwpożarowej, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług oraz profesjonalnąobsługę naszych klientów.

służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczenia

urządzenia ppoż służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania

służą do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze

przeglądy technicznym i konserwacja powinny być

urządzenia stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie

Stosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych jest

EPPS w obiektywie