Czego nie wiesz o polisie

 

Czego nie wiesz o swojej polisie ubezpieczeniowej.

Pożar jest zjawiskiem spotykanym stosunkowo rzadko i na ogół dotyczy innych. Stąd wynika pewna specyfika konserwacji i zapewniania sprawności urządzeń przeciwpożarowych. Urządzenia te być może nie zadziałają nigdy, ale wtedy gdy zajdzie taka potrzeba musi być pewność, że zadziałają prawidłowo. To od ich pracy będzie zależało ludzkie życie, a w konsekwencji odpowiedzialność karna i moralna osób zarządzających firmą.

Natychmiast zauważymy sytuację, w której drzwi otwierane codziennie kilkadziesiąt razy przestaną się otwierać. Prawdopodobnie nigdy nie zauważymy awarii urządzenia przeciwpożarowego jeżeli w firmie nie powstanie i nie będzie przestrzegany system badań i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych. Sytuacji takiej sprzyja brak zdarzeń krytycznych w firmie na przestrzeni długiego okresu czasu.

Istotne dla sprawy jest również podejście ubezpieczyciela w sytuacji wystąpienia szkody. Większość właścicieli firm płaci dość wysokie składki ubezpieczeniowe i w ten bez wątpienia rozsądny sposób zapewnia możliwość przetrwania firmie w przypadku wystąpienia zdarzeń krytycznych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że poważny pożar w firmie często jest przyczyną jej bankructwa.

​Szczególnego podkreślenia wymaga jednak fakt, że firmy ubezpieczeniowe zabezpieczają się również przed niefrasobliwością swoich klientów. W każdej polisie ubezpieczeniowej znajduje się zapis, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub ograniczy jego wysokość w przypadku wystąpienia rażących błędów ubezpieczonego. W praktyce spotykamy się z takimi sytuacjami, które często rozstrzygane są przez sądy na niekorzyść ubezpieczonego.