Plany ewakuacji

Plany ewakuacji to tablice wywieszone w obiekcie, przedstawiające rzuty architektoniczne z oznaczonymi najistotniejszymi elementami ze względu na ewakuację, m.in. takimi jak: drogi ewakuacyjne i ich zalecany kierunek, wyjścia ewakuacyjne, miejsce kluczy do drzwi ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, lokalizacje pomieszczeń, miejsce zbiórki do ewakuacji.

Sporządzenie i wywieszenie planów ewakuacyjnych jest wymagane w
  • publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69);
  • muzeach na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528);

Plany ewakuacyjne wywieszone w budynkach przyciągają uwagę użytkowników przez co skłaniają do zapoznania się z nimi. Ponadto znaczna większość populacji ludzkiej jest wzrokowcami przez co takie graficzne przedstawienia warunków ewakuacji z budynku zostaje szybciej zapamiętane i daje wymierne rezultaty.
W sytuacji braku rzutów architektonicznych wykonamy je dla Państwa od podstaw w ramach opracowywania planów ewakuacyjnych. Sporządzamy plany ewakuacyjne również w przypadku niewyznaczonych dróg ewakuacyjnych proponując jednoczenie właściwe rozwiązania i oznakowanie.
Plany ewakuacyjne wykonujemy w formacie zapewniającym pełną czytelność przedstawianej treści bez pogorszenia jakości.
W zależności od potrzeb i Państwa życzeń plany ewakuacyjne dostarczamy w formie np. zalaminowanej, oprawionej w antyramę lub ramę pasującą do aranżacji wnętrz, wydrukowane na plexi lub tekturze.