OPRACOWANIA

uzgadnianie projektów z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, plany ewakuacji, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

BHP

szkolenia bhp wstępne i okresowe, oceny ryzyka zawodowego, instrukcje bhp, sporządzanie protokołów powypadkowych

PRZEGLĄDY I KONSERWACJE

przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania, instalacji hydrantowych oraz innych urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

SZKOLENIA

organizacja ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

EPPS SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

.

Zajmujemy się projektowaniem, montażem, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym instalacji przeciwpożarowych.       
Wykonujemy okresowe przeglądy i badania tych wszystkich instalacji przeciwpożarowych.

Głównym celem firmy EPPS jest zapewnienie kompleksowej obsługi naszych klientów w zakresie szeroko pojętej ochrony     
przeciwpożarowej zarówno w procesie inwestycyjnym jak i użytkowym. Jesteśmy do dyspozycji już od etapu projektowania,
przez etap wykonawczy, odbiorowy i późnej w trakcie użytkowania obiektów.

Dzięki naszej wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem oferujemy usługi na wysokim poziomie.

Nasze indywidualne podejście do zleceń, a także profesjonalna obsługa, przysporzyło nam ponad 200 zadowolonych z usług  
Klientów. Jesteśmy partnerem dla wielu przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Siedziba firmy mieści się w Mikołowie,
ale działamy na terenie całego kraju.

Nasze główne tematy: system sygnalizacji pożary śląsk instalacje oddymiania śląsk instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego śląsk instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożaroweg śląsk ochrona przeciwpożarowa śląsk dokumentacja przeciwpożarowa śląsk dokumentacja ppoż śląsk oznakowanie przeciwpożarowe śląsk oznakowanie ppoż śląsk instrukcje ppoż śląsk przeglądy ppoż śląsk przeglądy gaśnic śląsk przeglądy hydrantów śląsk ocena zagrożenia wybuchem śląsk dokument zabezpieczenia przed wybuchem śląsk

.

 

DOKUMENTACJA

SERWIS

.

Dostarczamy, montujemy, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
oraz wykonujemy przeglądy urządzeń i instalacji przeciwpożarowych;

− systemy ostrzegawcze DSO
− gaśnice i agregaty gaśnicze
− hydranty
− oddymianie
− sygnalizacja pożaru
− instalacja tryskaczowa

Zapewniamy kompleksową obsługę naszym klientom, doradzamy, przypominamy
o konieczności wykonywania przeglądów, aktualizacji dokumentacji, szkolimy.
Posiadamy wysoko wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim
doświadczeniem i pełnymi uprawnieniami w branży przeciwpożarowej, dzięki
czemu gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług oraz profesjonalną
obsługę naszych klientów.

EPPS W OBIEKTYWIE