Czego nie wiesz o polisie

Posted on

Czego nie wiesz o polisie   Czego nie wiesz o swojej polisie ubezpieczeniowej. Pożar jest zjawiskiem spotykanym stosunkowo rzadko i na ogół dotyczy innych. Stąd wynika pewna specyfika konserwacji i zapewniania sprawności urządzeń przeciwpożarowych. Urządzenia te być może nie zadziałają nigdy, ale wtedy gdy zajdzie taka potrzeba musi być pewność, że zadziałają prawidłowo. To od […]

Organizacja ćwiczeń

Posted on

Organizacja ćwiczeń Organizacja ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa […]

SZKOLENIA

Posted on

SZKOLENIA   Odpowiadając na coraz większe zainteresowanie pracodawców uzupełnieniem obowiązkowych szkoleń bhp wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860), proponujemy profesjonalne usługi w tym zakresie. Proponujemy Państwu następujące szkolenia specjalistyczne: podstawy udzielania pierwszej pomocy […]

Ocena ryzyka zawodowego

Posted on

Ocena ryzyka zawodowego Zgodnie z Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późn. zm.) Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Kolejnym aktem prawnym mówiącym o ocenie ryzyka zawodowego jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej […]

Szkolenia BHP

Posted on

szkolenia bhp   Proponujemy Państwu następujące szkolenia specjalistyczne: podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, łącznie z zajęciami praktycznymi i użyciem fantoma oraz sprzętem do ratowania życia (worek samorozprężalny, zestawy opatrunkowe, hydrożele, szyny Kramera, zestaw do tlenoterapii, rurki ustno – gardlane, ssaki oraz inny sprzęt). szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i pracodawców. Podczas szkolenia oprócz […]

BHP

Posted on

BHP Świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorstw małych i średnich w zakresie ochrony P-POŻ. jak również BHP. W zależności od modelu współpracy pełnimy stałe funkcje inspektora BHP na zasadach outsourcingu lub doradztwa. ​Jeśli chodzi o doradztwo to usługa ta skierowana jest do zakładów, w których funkcjonuje odpowiednio przeszkolona osoba dbająca o poprawne funkcjonowanie kodeksu PP i BHP […]