Gaśnice, agregaty

Posted on

Gaśniceagregaty   Gaśnice i agregaty gaśnicze Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o […]

Oznakowanie

Posted on

Oznakowanie obiektów   Oznakowanie obiektów znakami przeciwpożarowymi i ewakuacyjnymi. Podstawą prawną w zakresie oznakowania obiektów znakami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat […]

Instalacja tryskaczowa

Posted on

Instalacja tryskaczowa Podstawą prawną w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, w tym instalacji tryskaczowych jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). ​Urządzenia przeciwpożarowe to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, […]

Oświetlenie ewakuacyjne

Posted on

Oświetlenie ewakuacyjne Podstawą prawną w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, w tym instalacji oświetlenia ewakuacyjnego jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z […]

Systemy – DSO

Posted on

dźwiękowe Systemy ostrzegawcze DSO  Podstawą prawną w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, w tym dźwiękowych systemów ostrzegawczych jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Urządzenia przeciwpożarowe to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do […]

Systemy oddymiania

Posted on

Systemy oddymiania Systemy oddymiania Podstawą prawną w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, w tym systemów oddymiania jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie […]

Sygnalizacja pożarowa

Posted on

Sygnalizacja pożarowa Systemy sygnalizacji pożarowej Podstawą prawną w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, w tym systemów sygnalizacji pożarowej jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).W myśl cytowanego rozporządzenia urządzenia przeciwpożarowe to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie […]

Hydranty węże

Posted on

Hydrantywęże   Hydranty, węże hydrantowe. Podstawą prawną w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, w tym instalacji hydrantowych jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).Urządzenia przeciwpożarowe to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania […]

PRZEGLĄDY

Posted on

PRZEGLĄDY   Przegląd, konserwacja instalacji i urządzeń przeciwpożarowych   Zakres przeglądów: Gaśnice, agregaty Hydranty, węże hydrantowe Systemy sygnalizacji pożarowej Systemy oddymiania Dźwiękowy system ostrzegawczy – DSO Oświetlenie ewakuacyjne Instalacja tryskaczowa Innych urządzeń i instalacji przeciwpożarowych     Powiązane wpisy: PRZEGLĄDY I KONSERWACJA GAŚNICE I AGREGATY GAŚNICZE HYDRANTY, WĘŻE HYDRANTOWE SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SYSTEMY ODDYMIANIA DŹWIĘKOWY […]