BHP w zakładach pracy

Posted on

BHP w zakładach pracy   Wiele instytucji zastanawia się nad zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw BHP. Na przeciw takiemu zapotrzebowaniu wychodzi nasza firma. Świadczymy stalą opiekę w zakładach pracy. Udzielamy instrukcji, prowadzimy szkolenia oraz zaopatrujemy zakłady w odpowiednią dokumentację.​ Dla kogo skierowana jest nasza oferta? BHP w małej firmie Jeżeli przedsiębiorca zatrudni pracownika na […]

Sporządzanie protokołów powypadkowych

Posted on

Sporządzanie protokołów powypadkowych   Protokół powypadkowy jest to protokół, który zawiera głównie ustalenia dotyczące przyczyn oraz skutków wypadków, do których dochodzi w miejscu pracy.Ustaleń tych dokonuje specjalny zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę. Protokół sporządzany jest zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu […]

Instrukcje BHP

Posted on

Instrukcje BHP   Dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Szczegółowe wymagania dla instrukcji BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 […]

Dokumentacje BHP

Posted on

Dokumentacje BHP Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres dokumentacji BHP:   Rejestr wypadków przy pracy Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Rejestr prac, w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym Rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie […]

Ocena ryzyka zawodowego

Posted on

Ocena ryzyka zawodowego Zgodnie z Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późn. zm.) Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Kolejnym aktem prawnym mówiącym o ocenie ryzyka zawodowego jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej […]

Szkolenia BHP

Posted on

szkolenia bhp   Proponujemy Państwu następujące szkolenia specjalistyczne: podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, łącznie z zajęciami praktycznymi i użyciem fantoma oraz sprzętem do ratowania życia (worek samorozprężalny, zestawy opatrunkowe, hydrożele, szyny Kramera, zestaw do tlenoterapii, rurki ustno – gardlane, ssaki oraz inny sprzęt). szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i pracodawców. Podczas szkolenia oprócz […]

BHP

Posted on

BHP Świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorstw małych i średnich w zakresie ochrony P-POŻ. jak również BHP. W zależności od modelu współpracy pełnimy stałe funkcje inspektora BHP na zasadach outsourcingu lub doradztwa. ​Jeśli chodzi o doradztwo to usługa ta skierowana jest do zakładów, w których funkcjonuje odpowiednio przeszkolona osoba dbająca o poprawne funkcjonowanie kodeksu PP i BHP […]